Кредит за рефинансиране на бързи кредити

Как може да се направи рефинансиране на бързи кредити?

Рефинансирането е полезен финансов инструмент, с който може да удължите срока на погасяване на кредитите си, като такъв заем може да бъде изтеглен от заемодател, към който вече имате поне един дълг или от различен. Банките и кредитните компании не дават положително становище на всяка заявка, а само след като преценят риска на пасива и кредитната способност на отделния кандидат.

Традиционно рефинансирането са прави от банковите дружества, но понякога може да се вземат средства за погасяване на съществуващи дългови и от небанкови дружества.

Рефинансиране на бързи кредити от банки
Всяко забавяне на плащане на дължимата вноска към банка или фирма за повече от 30 дни най-вероятно се докладва в Централния кредитен регистър, поради което при искането за рефинансиране започват проблеми.

След изплащането на всички просрочени задължения има възможност някои банки да ни предоставят рефинансиране. Въпреки това следва да се избягва пренасочването на дълга и решението за сключване на нов заем трябва да се основава на реален проблем и само след анализ на собствения му бюджет.
Като правило, небанковите институции могат да предложат максималната налична сума, дори когато има просрочени кредити. В деня, в който искането е изпратено, обикновено е денят, в който сте разбрали дали сте одобрен.

Личната карта и размера на месечния доход са двете основни условия, които някой трябва да спазва, когато изпраща искане за рефинансиране от банка.
Когато кандидатствате за сума, която не е много висока, обикновено банките нямат практиката да изискват ипотека.
Вместо ипотека, трябва да се отбележи, че в някои учреждения има шанс за рефинансиране на кредит, когато може да бъде предоставен един или повече попечители, при условие че нямат дългове, записани в ЦКР.

Всяко лице, което е в Централния кредитен регистър, трябва да знае, че ще бъде в списъка в продължение на 5 години, дори и ако дълговете са били погасени междувременно. Ако кредитът е с висока стойност, тогава трябва да се интересувате дали името ви фигурира с положителна кредитна история или не.
Следователно, в случай на големи закъснения на плащанията по кредититет става много трудно да се преодолеят условията на банките и в случай, че се нуждаете един ден от банков кредит за рефинансиране на бързи кредити, то може банките да преценят, че вие носите твърде голям риск за тях и да ви откажат рефинансирането.

Рефинансиране на бързи кредити от фирми

В наши дни платежоспособните лица могат да се обърнат към небанкова финансова институция, където условията са по-лесни за изпълнение и не се отхвърлят заявленията, само защото сте вписани в Регъстъра. С парите, които получавате, можете да се отървете от по-стари просрочени задължения, ако не сте натрупали много високи лихви по тях.
Поради факта, че небанковите институции предлагат само по-ниски суми от банките и за по-кратки периоди не можем да говорим за рефинансиране на кредити от кредитни компании.
Но както обяснихме, и като се има предвид, че много от тези кредитни компании предлагат заеми с нулев лихвен процент, ние можем да използваме парите, които получават по този начин, за да се отървем от една или повече неплатени лихви в банката.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.