Кредит за неработещи

Интересувате ли се от кредит за неработещи?

Кой може да използва заем за хора без доходи? 

Всъщност всеки, защото най-либералните заемодатели отпускат такива заеми. Положителното становище за отпускане зависи от кредитоспособността на лицето, което се опитва да поеме паричния ангажимент. Също толкова важно е и извлечението от личната банкова сметка, която кредиторът може да поиска. Благодарение на него, банката или кредитната компания ще оценява риска, свързан с предоставянето на заем на лице, което не може да декларира официално никакви доходи. Бърз кредит без доказване на доход обикновено е задължение, лишено от ненужни формалности, а кредитополучателят не трябва да отговаря на толкова пред кредитната компания на толкова много изисквания, какъвто е случая например с банковите заеми.

Заем за хора без доходи – какво си струва да се помни?

Заемите за хора без доход са финансови помощ, която могат да бъдат използвана от хората в затруднена ситуация. Парите за хора без доход могат да се използват за всякакви цели, като например погасяване на друг дълг, което е неговото неоспоримо предимство. Преди да кандидатствате за заем за хора без доходи, трябва да сте наясно с всички разходи, които са свързани с кредита. Заемът за неработещи е кредитен продукт като всички останали заеми и може да включва такива разходи като: лихвени проценти, такси, комисионни и застраховки.

Избирайки от небанковите дружества заем за неработещи, си струва да използваме ГПР, т.е. реалния годишен лихвен процент. Това е полезен показател за цената на кредитите и се изчислява на годишна база в проценти. Действителният годишен лихвен процент е общата стойност на кредита и може лесно да се изчисли от  кредитополучателя. Действителният годишен лихвен процент се изразява като процент от общата сума на кредита на годишна база.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.