Кредит за неработещи

Интересувате ли се от кредит за неработещи?

Кой може да използва заем за хора без доходи? 
Всъщност всеки, защото най-либералните заемодатели отпускат такива заеми. Положителното становище за отпускане зависи от кредитоспособността на лицето, което се опитва да поеме паричния ангажимент. Също толкова важно е и извлечението от личната банкова сметка, която кредиторът може да поиска. Благодарение на него, банката или кредитната компания ще оценява риска, свързан с предоставянето на заем на лице, което не може да декларира официално никакви доходи. Бърз кредит без доказване на доход обикновено е задължение, лишено от ненужни формалности, а кредитополучателят не трябва да отговаря на толкова пред кредитната компания на толкова много изисквания, какъвто е случая например с банковите заеми.

KANDIDATSTWANE 2

Заем за хора без доходи – какво си струва да се помни?
Заемите за хора без доход са финансови помощ, която могат да бъдат използвана от хората в затруднена ситуация. Парите за хора без доход могат да се използват за всякакви цели, като например погасяване на друг дълг, което е неговото неоспоримо предимство. Преди да кандидатствате за заем за хора без доходи, трябва да сте наясно с всички разходи, които са свързани с кредита. Заемът за неработещи е кредитен продукт като всички останали заеми и може да включва такива разходи като: лихвени проценти, такси, комисионни и застраховки.

Избирайки от небанковите дружества заем за неработещи, си струва да използваме ГПР, т.е. реалния годишен лихвен процент. Това е полезен показател за цената на кредитите и се изчислява на годишна база в проценти. Действителният годишен лихвен процент е общата стойност на кредита и може лесно да се изчисли от  кредитополучателя. Действителният годишен лихвен процент се изразява като процент от общата сума на кредита на годишна база.

byrzi-krediti-bg