Кредит за кола / автомобил

Бърз кредит за кола / автомобил

Искате да вземете кредит за  покупка на кола / автомобил?

Значителна част от хората в България се нуждаят от бърз заем до 10 000 лв. Такъв бърз потребителски кредит предлага Fibank. Банковата институция може да Ви предложи бърз потребителски кредит без изискване за поръчители и само срещу валиден документ за самоличност.

Fibank предлага необезпечени заеми в размер до 30 000 лв. За кредитите, чиито размер надвишава 10 000 лв., банката може да изиска един поръчител. Това зависи от персоналния кредитен статус и рейтинга на отделния клиент.

Потребителските заеми, за които банката не изисква поръчителство се отпускат само срещу документ за самоличност. Те се погасяват на равни анюитетни вноски всеки месец. Банката не предвижда начисляване на такса при предсрочно погасяване.

Бързите заеми са с експресно определяне на становището само до 2 часа след подаване на заявление. (за формуляри, изпращани в делнични дни от 09:00 ч. до 17:00 ч.)

За евтините потребителски бързи заеми в размер до 10 000 лв. банката не изисква външни гаранти като материално обезпечение. Парите могат да се използват за кредит за кола, закупуване на мебелировка, ремонтни дейности, битова техника, електроуреди, пътувания или за посрещане на непланирани сметки и неочаквани разходи.

Допустимата сума на заема е до 30 000 лв. или неговия еквивалент в евро, а усвояването става еднократно.

Потребителският необезпечен бърз кредит е без наказателни суми или комисионни в интерес на банката при погасяване преди да е изтекъл крайния срок, упоменат в договора.

За потребителски необезпечени заеми до 10 000 лв. или над тази сума, за които се предвижда обезпечение, клиентите могат да получат одобрение, ако клиентите:

  • са граждани на РБ и са в дееспособна възраст;
  • работят по трудово правоотношение на безсрочен договор;
  • са на свободна практика.

Гражданите, отговарящи на изискванията на банката, трябва да преминат през максимално улеснените и ускорени процедури, за да получат одобрение за заем.

Когато клиентите получат одобрение, те подписват дистанционно споразумение за заем и размера на заема бива усвоен еднократно в срок, упоменат в клаузите на споразумението.

По-детайлна информация за необезпечените кредити на стойност до      10 000 лв. може да се получи от официалния сайт на банковата институция: fibank.bg

Кредит за кола / автомобил

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.