Кредит за айфон

Интересувате ли се от кредит за айфон?

Фирмите за бързи кредити отпускат заеми лесно и бързо, но с по-висока лихва, сумите са по-малки и периодът на погасяване е по-кратък. Освен това, онези, които се обръщат към небанкови финансови институции, трябва да имат предвид, че времето ще им струва пари. Колкото по-късно се извърши плащането на кредита, толкова по-голяма е общата сума, която клиентът ще трябва да плати в крайна сметка.

Банковите институции са задължени по закон да проверяват статуса на бенефициентите в ЦКР и нямат право да отпукат кредити на хора с лоша кредитна история. Когато искате да сравните офертите на фирмите, отпускащи кредити за лични нужди, това, на което трябва да обърнете внимание е Годишния Процент на Разходите (ГПР) на всеки продукт.

Освен с бърз онлайн кредит, съществува и друг начин да получите тези заеми за лични нужди, за да закупите айфон. Те могат да се вземат с кредитни или дебитни карти с възможност за овърдрафт. Това всъщност е най-бързото решение, защото позволява незабавен достъп до пари, след като кредитната линия е активирана от банката. Трудната част е, че в такива ситуации разходите могат да бъдат много високи, което може да доведе до неконтролирани разходи и до неспособността на клиента правилно да извършва плащания към банката.

Независимо дали получавате този заем за айфон чрез банка или небанкова финансова институция, разходите в крайна сметка са по-високи, отколкото за специализиран продукт. Затова е препоръчително да се вземе решение от самото начало не само за исканата сума, но и за периода от време, когато можете да върнете тези заети пари. Големите суми, свързани с дълъг срок на погасяване, не се препоръчват за заеми.

Можете да прибягвате до заеми за айфон за много други цели, скоростта, с която са отпуснати, ги прави добър вариант и за закупуване на кола или къща.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.