Кредит до 200 лв

Търсите бърз кредит до 200 лв.?

Един много разпространен проблем в България е нуждата от бързи кредити на малка стойност. Банките нямат практика да отпускат такива заеми, за това тук се намесват бързо и динамично развиващите се небанкови организации за спешни пари на време, които не изискват външни гаранти като поръчителство, залог, материално обезпечение или ипотека. За малките суми не се изискват почти никакви документи освен лична карта и не се изисква доказване на трудов договор. Кредитните компании предоставят спешни пари по всяко време в кеш или на личната банкова смета на гражданите само до няколко часа, а одобрението става до минути. Сумите, за които може да се кандидатства при някои фирми започват от 200 лева, като при някои се уважават молби дори от 100 лева. Тези компании, предлагащи услуги, които банките не биха одобрили спасяват потребителите в кризисни за тях моменти, когато те имат остра нужда от пари, но техните близки и приятели не им съдействат.

В миналото в такива моменти някои хора прибягваха до заложните къщи, където оставяха своите телефони и бижута. Те за жалост работят по Законите на лихварството, а не по законите на финансовите институции и при тях лесно човек може да остане без своя смартфон или златни бижута, защото те обикновено се държат от хора от сенчестата икономика.

Спешни случаи, в които хората изипитват нужда от малки и експресн заеми са ситуациите, в които се нуждаят от закупуване на лекарствени средства, заплащане на комунално-битови сметки или посрещане на други разходи като спешни ремонтни дейности, храна, обувки и облекло или смяна на важни домакински електроуреди.

Ето едни от фирмите, които отпускат ефективни и гъвкави мини заеми у нас:

 

Mmoney

– Спешните пари на заем, които се предлагат онлайн започват от 200 и могат да достигнат до 1 500 лева.

– Изискванията са единствено потребителите да са над 21 годишни, да са български граждани и да предоставят валиден документ за самоличност.

– Получаването на спешната сума става без клиентите да излиза от апартамента и без чакане по опашки.

 

– Становището се получава едва до 15 минути.

– Спешни пари по всяко време за битови цели.

– Заемът е тип авансов, не се облага с такси за подаване на заявление или усвояване на сумата.

– Кредит до заплата с максимално ускорени и опростени процедури по получаване на паричната помощ.

– Компанията не обследва дали гражданите работят на постоянен трудов договор и не изисква обезпечение или поръчителство.

– Инстантни пари в тежък финансов момент, които се получават предвид предпочитанията на гражданите – в брой, по куриер или по банков път.

– Уеб сайтът на компанията е: www.mmoney.bg

 

Кредит Груп

– Спешни пари на заем със суми в интервала между 100, 200, 300… до 1 000 лева.

– Бърз и удобен авансов кредит без изискване за обезпечение, поръчителство или залог.

– Експресни кредити до заплата с одобрение до 15 минути без излишни документи – само с актуален документ за самоличност.

– Изгодни цени за коректните клиенти и промоции с бонуси за нови.

– Динамична политика – не се погасяват лихви по заема, когато бъде погасен преди да изтече крайната дата.

– Изцяло дистанционно кандидатстване – без да се налага да напускате дома или да чакате по гишета.

– Веднага след подписване на договора, гражданите получават желаната сума от офисите на кредитното дружество по предпочиитан от тях начин.

– Официалната страница на дружеството е: www.creditgroup.cc

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

One thought on “Кредит до 200 лв

Comments are closed.