Кредит в левове или кредит в евро?

Кредит в левове или кредит в евро?

Най-важната дилема във връзка с валутата на жилищните заеми е дали те да бъдат изтеглени в лева или евро, като максимата, на която обикновено хората се осланят е, че е добре, човек да се спре на валутата, в която той получава заплата си. Когато човек работи у нас, то по-добре е да избере за валута на кредита си българския лев.

В тази връзка може да се спомене, също така, че съществува и друг аспект, който е добре да се вземе предвид. Неоспорим и доказан факт е, че жилищните заеми в евро донасят по-голяма печалба на техните кредитопотребители. Дори всеки договор, сключван във връзка със заем за жилище има отделна клауза, която гласи, че ако левът намали своята стойност по отношение на еврото, разликата се поема от кредитоискателя.

Това идва, за да покаже, че ипотечният заем винаги е по-евтин, когато се тегли при общоевропейска главна валута.

Експертите съветват гражданите да не теглят заеми в американски долари и други видове валути.

Кредит в левове или кредит в евро?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.