Кредит без справки

Интересувате се от кредит без справки?

Заем без проверка в бази данни се адресира до лица, вписани в ЦКР като нередовни и рискови длъжници. Добре е да се знае, че макар, че вие като клиенти попълвате бланка при кандидатстване, то редиторите също използват собствени методи за проверка на данните, въведени в заявлението ви за кредит.

Заемите без проверка на сметка изискват от заявителя да потвърди данните си по друг начин, освен чрез интернет.

Кредитите без справки могат да ви избавят от вашите проблеми. Докато повечето банкови и небанкови дружестве не ги отпускат на лица с кредитнан задлъжнялост или без доказване на доходи, някои фирми могат да ви отпуснат средства, без да проверяват данните ви в ЦКР. В такива ситауации трябва да се предостави документ, с който да докажете, че получавате месечни доходи или да предложите гарант, който с обезпечение като недвижим имот. Третият вариант е да се създаде допълнителна гаранция за погасяване на кредита чрез ипотекиране на ваша недвижима собственост.

Предложенията на кредитните компании се предлагат посредством онлайн платформи за връзка с хора, нуждаещи се от заеми, и хора, които желаят да заемат пари на индивидуално договорени срокове. Тези платформи се използват за връзка между двете страни. Споразумението за заем се сключва извън системата. Обикновено директно между заемодателя и кредитополучателя, по пощата, по телефона или чрез куриер.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.