Кредит без обезпечение

Бързи потребителски заеми и кредити без обезпечение

За да отпусне кредит, всяка една финансова институция има условия, с които се застрахова, срещу това гражданите да не й върнат отпуснатата финансова помощ. Това може да бъде доказване на доход, гарант (лице, което гарантира, че то ще върне средствата, ако кредитополучателя не успее) или залог. Залогът може да бъде всякаква материална ценност, било то движима или недвижима собственост, книжа или парични средства на влог. По отношение на материалното обезпечение или т. нар. залог, кредитите се делят на кредити с и без обезпечение. Съществуват 2 основни вида потребителски кредити без обезпечение:

1) Потребителски заеми без обезпечение с променлива лихва.

Те се отпускат по-рядко и предлагането им е по-малко от кредитните институции. При тях лихвата е променлива за целия погасителен период.

За жалост у нас все още се предлагат масово само бързи необезпечени кредити за клиенти, на които им трябват спешно. Експертите съветват, ако на човек му се наложи да тегли такъв заем, да се обърне към компании за бързи заеми с доказан авторитет.

2) Потребителски заеми с фиксирана лихва. Тези кредити с постоянна лихва са по-разпространения вариант. Лихвата и вноските са равни всеки месец (всяка седмица). Този вид е по-практичен, защото осигурява опция за по-добро и по-лесно планиране. При нещо още в началото кредитоискателеят може да си направи равносметката какъв размер ще му бъде удобно да плаща всеки месец (всяка седмица).

Когато човек сравнява оферти на фирми за необезпечени заеми в Интернет, се препоръчва да се възползва от услугите на кредитните калкулатори, които всяка финансова институция предлага в своя сайт, за да разбере каква ще бъде стойността на вноските при всеки вид кредит без обезпечение.

Кредит без обезпечение

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.