Кредит без доказване на доход от банка

Кредити без доказване на доход се предлагат от някои банки и фирми за бързи кредити. Договорът за кредит без доказване на доход се подписва чрез удостоверение за прехвърляне или от попечител, който ще предостави безплатен договор за активиране на кредита ви. При фирмите за бързи кредити няма да ви е нужен попечител, но вместо това може да заплатите такса за това, че няма да използвате попечител с плащане на банкова гаранция.

Въпреки че те се предлагат доброволно, те не дават пълни възможности, които са на разположение в случай на стандартна оферта за кредит в брой. По-малко формалности и липса на удостоверение за доказване на доод означават, че банката получава информация за доходите само въз основа на нашите декларации, направени с наказателна отговорност за изготвяне на неверни твърдения. Това означава, че банката ще предложи заем без удостоверение за доход за по-малък размер и по-кратък период, отколкото при подаване на такива удостоверения. Това ще намали риска от неплащане от страна на клиента на заема.

Как да вземем кредит без кредитоспособност?

Бърз кредит без доказателство за редовен доход е възможен.  Заемите без сертификати не са запазени изключително за клиенти, които декларират постоянна работа и получават фиксирано месечно възнаграждение . Някои банки и кредитни компании също ще предоставят такива заеми на онези, които получават парични постъпления от договор по договор, договори за конкретни задачи или договори. Приходите, събрани от пенсионирането, също се вземат предвид.

Все по-често за тези хора банките ви позволяват да се възползвате от кредитните ваканции. В случай на затруднения с изплащането или забавянето на входящите парични потоци, кредитополучателят може да използва някои от банките, за да отложи изплащането на капиталови вноски. Това означава, че дори до няколко месеца може да се плаща само начислена лихва.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.