Кредит без гарант

Кредит онлайн без гаранти 

В наши дни много финансови институции и банки отпускат кредити без гарант. В миналото кредитите се отпускаха предимно от банки и за тях хората се нуждаеха от гаранти, обезпечение и много документи. В наши дни продуктите на кредитните компании, които допълват банковите продукти, отпускат заеми с облекчени условия дори на категориите хора, за които беше невъзможно да получат банкови заеми в миналото. Такива категории бяха пенсионерите над 65 години и хората с просрочия, по-големи от 30 календарни дни, които са в списъка на ЦКР. Поради тези причини предложението за кандидатстване за заем от кредитните компании започна да се  предоставя дори на пенсионерите и хората с просрочени задължения.

Кои са най-популярните кредити без гарант?

Най-популярните в момента продукти на фирмите са кредит до запплата и кредит на вноски без гарант. Вярно е, че бързият кредит без гарант е привлекателен, защото се отпуска много бързо, но трябва да знаете, че заемът ще бъде изплатен в по-голям размер от усвоената сума. Тези, които искат да прибегнат до такъв заем, са привлечени от бързината, с която парите се предоставят на клиентите, но и от малкия обем документи, необходими за одобрение на заема.

Не само финансовите институции предоставят такива заеми. Някои банки започнаха да предоставят такива бързи заеми на разположение на клиентите, поради увеличеното търсене и за да не губят от своя пазарен дял.

 

Заемите от типа кредит до заплата без гарант, както обсъдихме по-горе, са алтернатива, от която много от нас се нуждаят. Феномени като ежедневни разходи, непредвидени ситуации, скъп живот и ниски заплати тласкат повечето хора да се обърнат към финансова институция, за да могат да управляват непредвидените ситуации. Това не е нещо лошо, стига тези хора да не дължат голяма сума пари, която не могат да платят. Важно е да планираме бюджета си много добре всеки месец и да се откажем от ненужните разходи, които ни затрудняват. В случай на спешна нужда, винаги можем да прибегнем до заем без гарант.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.