Какво е кредитно писмо?

Интересувате ли се какво е кредитно писмо?

Кредитното писмо прилича на пътническия чек. То има сходни черги и с бланковия акредитив. Издава се от банка и се използва от пътници и туристи при пътувания в чужбина. За разлика от пътническия чек, който се използва еднократно, с кредитното писмо могат да се теглят неколкократно суми от банки в различни страни. Всяка банка платец отбелязва на гърба на кредитното писмо или на специален алонж, който се счита за неразделна част от кредитното писмо, относно теглената сума.

Получателят подписва разписка или чек за получените суми, с които банките платци се разплащат с банката издател на кредитното писмо. Поименни платежно-кредитни ценни книжа са менителницата и записът на заповед в различните им разновидности.

Какво е кредитно писмо?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.