Кредитно досие давност

Централният Кредитен Регистър е създадена от БНБ с цел да управлява, поддържа и съхранява централизирана база данни, която съдържа информация за кредитната дейност, извършвана от оторизираните финансови институции. Тази база данни може да бъде използвана от кредитни и банкови институции, застрахователни компании, компании за събиране на вземания и небанкови институции.

По-конкретно, кредитните, банковите и небанковите институции предоставят на ЦКР  информация за клиентите, която последния централизира. Регистърът предоставя на всички тези институции релевантни данни за определяне на степента на задлъжнялост и оценка на кредитоспособността на физически лица, кандидатстващи за заем.

Трябва да имате предвид, че решението за отпускане на заем зависи от политиката на отделната институция. Банковите и небанковите институции имат правно задължение да оценяват кредитоспособността на кандидатите и да определят степента им на задлъжнялост. Това се прави с помощта на данните, регистрирани в ЦКР, но тези данни не са единствените, въз основа на които ще бъде взето решението за кредитиране. Така например се взимат предвид доходите на клиентите, както и други фактори като попечители, гаранции и т.н.

ЦКР има много важна роля при отпускането на всеки един от видовете финансови заеми. Банковите и небанковите институции проверяват в Регистъра кредитоспособността и степента на задлъжнялост, която кандидатът за кредит вече има.

Не се притеснявайте, дори да сте в черния списък на лошите платци. За вас също има решение и това са кредитните продукти, предлагани от небанковите финансови организации.

Лошата кредитна история се заличава автоматично пет години след погасяване на съществуващ вече кредит със забавени плащания над 30 дни.

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.