КРЕДИТНО АВИЗО (КРЕДИТ НОТА)

Интересувате ли се от КРЕДИТНО АВИЗО (КРЕДИТ НОТА)?

КРЕДИТНО АВИЗО (КРЕДИТ НОТА) – известие, което банка или фирма изпраща на свой клиент или контрагент, за да му съобщи, че е заверила (кредитирала) сметката му.

КРЕДИТНО АВИЗО (КРЕДИТ НОТА)

kredit-byrz