КРЕДИТНО АВИЗО (КРЕДИТ НОТА)

Интересувате ли се от КРЕДИТНО АВИЗО (КРЕДИТ НОТА)?

КРЕДИТНО АВИЗО (КРЕДИТ НОТА) – известие, което банка или фирма изпраща на свой клиент или контрагент, за да му съобщи, че е заверила (кредитирала) сметката му.

КРЕДИТНО АВИЗО (КРЕДИТ НОТА)

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.