Кредитни пари

Знаете ли какво са кредитни пари?

Кредитни пари определение

Историята на книжните пари води до генерирането на кредитни пари. Те също са символични знаци и основно се използват като чекове или депозити.
KANDIDATSTWANE 2

  • Чек разписката за задължение представлява документ, срещу който собствениците на депозити могат да провеждат плащания.
  • Депозитите са разнообразни, като сходното между тях е, че те са документи за разплащане до поискване. Те биват срочни, безсрочни, разплащателни и специални.

Книжни и кредитни пари

В наши дни нарастват случаите, в които кредитните пари не са книжни и се използват под формата на виртуални пари. С тези електронни по своята същност пари, се правят касови и безкасови плащания. Задължително условие е да има налична сума в определен тип банков акаунт. 

Кредитните пари са възможност за вложителя

Сборът от кредитните пари, без да променят традиционното си значение, включва няколко вида.
Основните видове кредитни пари  са налични пари, книжни пари, пари по сметки (безналичните средства), и електронни пари.

kredit-byrz-300x63