Кредитни пари

Кредитни пари – какво представляват?

Интересувате ли се от пари на кредит?

В един особено конкурентен пазар като пазара на кредити у нас, основните играчи са кредитните институции. Те непрекъснато се конкурират с предложения, които са по-привлекателни за потенциалните клиенти. В идеалния случай, периодът на възстановяване би бил възможно най-кратък.

Кредитната институция и заявителят се разбират от самото начало за подробностите, свързани с бързия кредит и подписват договор с ясни и прозрачни каузи. Това е така, защото заявителят знае от самото начало продължителността, цената и всичката съществена информация за заема, за който кандидатства. Доброто обмисляне на тегленето на кредита предварително помага потребителят да разбере и приеме всички тези подробности навреме, за да няма неприятни изненади.

Сравнението между офертите за кредитни пари се осъществява в Интернет и най-бързо става чрез онлайн платформите за бързи кредити. Те разполагат с графично и таблично поднесена информация на легитимните кредитни компании, вписани в ЦКР към БНБ. Отделните заемодатели, също така, имат официални уеб сайтове, на които разполагат с електронни кредитни калкулатори. С тях лесно и ефективно можете да сравнявате разичните оферти на кредитните продукти и да калкулирате крайната им цена чрез Годишния процент на разходите. Това е полезен показател, който илюстрира на годишна база в проценти колко точно ще струва вашия кредит с всички съпътстващи го разходи.

Бързият кредит е един от най-бързите, лесни и достъпни видове кредити на пазара. Друга силна страна на бързия кредит е неговата гъвкавост и прозрачност. След като средствата бъдат отпуснати, заявителят ще може да използва получената сума, както желае, без да се налага да обосновава пред заемозателя как ще ги изразходва. В допълнение, кредитопотребителят трябва да знае, че има възможност за бързо погасяване на кредита, без дългосрочно обвързване с големи смуи за голям период, както е при банковите заеми.

Както забелязахте, бързият кредит има много безспорни предимства, които да подтикнат потребителите да се обърнат към него в случай на финансово затруднено положение.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.