КРЕДИТНА ЛИНИЯ

Интересувате ли се от Кредитна линия?

КРЕДИТНА ЛИНИЯ — определена договорена сума между банка и неин клиент за отпускане на кредит при нужда на клиента.

Кредитна линия

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.