КРЕДИТНА ЛИНИЯ

Интересувате ли се от Кредитна линия?

КРЕДИТНА ЛИНИЯ — определена договорена сума между банка и неин клиент за отпускане на кредит при нужда на клиента.

Кредитна линия

kredit-byrz