Кредитна задлъжнялост

Може би, си задавате въпроса какво характеризира заемите за хора с кредитна задлъжнялост. Това са кредити, които не се нуждаят от доказване на доходи, постоянен трудов договор или налични средства в банка.KANDIDATSTWANE 2
Кредити за хора с кредитна задлъжнялост – как да ги намерим?

Кредитите за хора с лоши кредити и лошо ЦКР са редки и не са много популярни, защото от гледна точка на кредиторите, за тях кандидатстват хора, които не желаят банката или фирмата за бързи кредити да се запознава с тяхната кредитоспособност. Това обикновено са хора с лоша кредитна история и дългове, които за заемодателите са група от много рискови клиенти.

Тези кредити се отпускат въпреки, че реално такава справка се прави в ЦКР. Одобрението става на основание, че това, което ни се случва без да сме го предвидили е истинският живот. Кредитните фирми знаят, че на всекиго може да се случат непланирани неща и това да му попречи да внесе парите по кредита си в срок. Те не съдят строго тези лица и им дават шанс да изтеглят нов кредит. Тъй като, обаче, те носят риск, свързан с тяхното кредитно досие, им се начислява малко по-голяма лихва, сумите са по-малки и е възможно погасителния период да е по-кратък.

Условия за отпускане кредити за хора с лошо ЦКР и кредитна задлъжнялост

Кредитите за хора с лоша редитна история може да са изход от проблемите за задлъжнелите лица. Докато повечето банки и фирми не ги отпускат на хора с непогасявани кредити или без доходи, някои заемодатели могат да им отпуснат определени суми. Те проверяват и взимат под внимание информацията в ЦКР. В такива ситуации обикновено е отлична идея да се предостави служебна бележка или да се предложи гарант, който с имуществото си да обезпечи изплащането на дълга. Третата опция е да се създаде допълнителен залог за изпащане на задължението чрез ипотека.

byrzi-krediti-bg