Кредитна задлъжнялост

Може би, си задавате въпроса какво характеризира заемите за хора с кредитна задлъжнялост. Това са кредити, които не се нуждаят от доказване на доходи, постоянен трудов договор или налични средства в банка.

Кредити за хора с кредитна задлъжнялост – как да ги намерим?

Кредитите за хора с лоши кредити и лошо ЦКР са редки и не са много популярни, защото от гледна точка на кредиторите, за тях кандидатстват хора, които не желаят банката или фирмата за бързи кредити да се запознава с тяхната кредитоспособност. Това обикновено са хора с лоша кредитна история и дългове, които за заемодателите са група от много рискови клиенти.

Тези кредити се отпускат въпреки, че реално такава справка се прави в ЦКР. Одобрението става на основание, че това, което ни се случва без да сме го предвидили е истинският живот. Кредитните фирми знаят, че на всекиго може да се случат непланирани неща и това да му попречи да внесе парите по кредита си в срок. Те не съдят строго тези лица и им дават шанс да изтеглят нов кредит. Тъй като, обаче, те носят риск, свързан с тяхното кредитно досие, им се начислява малко по-голяма лихва, сумите са по-малки и е възможно погасителния период да е по-кратък.

Условия за отпускане кредити за хора с лошо ЦКР и кредитна задлъжнялост

Кредитите за хора с лоша редитна история може да са изход от проблемите за задлъжнелите лица. Докато повечето банки и фирми не ги отпускат на хора с непогасявани кредити или без доходи, някои заемодатели могат да им отпуснат определени суми. Те проверяват и взимат под внимание информацията в ЦКР. В такива ситуации обикновено е отлична идея да се предостави служебна бележка или да се предложи гарант, който с имуществото си да обезпечи изплащането на дълга. Третата опция е да се създаде допълнителен залог за изпащане на задължението чрез ипотека.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.