Кредити Централна кооперативна банка

Интересувате ли се – Кредити Централна Кооперативна Банка?

Сумите, които се отпускат чрез ипотечния заем „Дом за теб“ са в размер до 150 000 евро или техния еквивалент в лева, а погасителния период е до 30 години.

Когато става въпрос за сравняване на лихви по ипотечните кредити, гражданите могат да се доверят на услугите на Централна Кооперативна Банка, която предлага безконкурентни лихви.

Банката има някои изисквания към своите клиенти:

– да са с високи осигурителни доходи;

– да полагат труд по безсрочен трудов договор на пълен работене ден от поне половин година във фирмата, в която са;

– когато гражданите имат свободна професия, то да имат регулярни доходи от поне една година насам.

Т.нар. Кредити Централна Кооперативна Банка се отпускат при следните условия и въз основа на дохода на своите клиенти:

– доходът им по трудово правоотношение да се превежда по сметка в банката;

– крайният сбор от всички заеми и лизинги на домакинството да не надхвърля 60% от доказуемия, реален доход на месец;

– доходът  на всеки пълнолетен член на семейството не трябва да е под 250 лева на месец (100 лева за непълнолетен);

– да се погасяват две или повече комунално-битови сметки чрез финансовата услуга на банката Абонамент за периодични сметки.

Условията на банката, относно заема са:

– обезпечението по ипотечния кредит може да представлява построен и приведен в експлоатационен вид имот за живеене;

– банката взима предвид къде се намира имота и опциите за пълна или ограничена отговорност се определят на най-много 85 % от жилищната му оценка;

– самоучастието на клиентите не може да бъде по-малко от 10% от пазарната стойност на недвижимия имот.

Годишен лихвен процент

– 4% е лихвата при пълна отговорност;

– 5% е лихвата при непълна отговорност.

Банката облага клинетите със следните такси и комисионни:

– без такса отпускане и усвояване на средствата;

– таксата за юридическо становище е 60 лева;

– таксата за жилищно оценяване на обезпечаващия имот зависи от тарифите на легитимния оценител.

ЦКБ АД осигурява безплатно застраховка на ипотекираното имущество.

Банковото дружество издава безвъзмездно на своите клиенти интернационална дебитна карта „Maestro“ или „Visa Electron“.

Кредити Централна кооперативна банка

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.