Кредити с фиксирана лихва

Новост ли са продуктите кредити с фиксирана лихва на пазара у нас?

Според специалистите, занимаващи се с феномените в сферата на свободната икономика, тези кредити съвсем не са нещо ново. Дори ако обърнем поглед към миналото, в пиковия момент на търсенето и предлагането на ипотечни финансови продукти в страната са много актуални именно кредитните продукти с постоянна лихва за краткосрочен период.

Обикновено тези кредити се теглят с цел закупуване на недвижимо имущество при т.нар. груб строеж. Така за интервала до получаване на положително становище вноските са в по-малък размер. Това се дължи на факта, че имота не може да се използва се внася по-малка вноска по заема, защото недвижимата собственост не може да се експлоатира и дори в значителен брой от случаите потребителите заплащат рента за този период.

Има случаи, в които голяма на част от потребителите, след като изтече времето с фиксиран лихвен процент, се начислява много по-висока вноска. Това се дължи не само на по-високите лихвени нива, предвидени в договорите, но и поради по-високите БЛП /Базов лихвен процент/.

В настоящия момент имотите, наричани в период на груб строеж не са с високо търсене. Така че, това няма как да е повод за теглене на такъв заем.

В случай, че искате да изтеглите кредит с постоянна лихва е добре да се информирате прецизно за спецификата на предложението – какъв е фиксирания срок, как се изчислява лихвеното ниво, след като изтече този период, както и какви са съпътстващите отговорности и разходи.

Специалистите съветват първо да се направи добра преценка дали финансовия продукт с плаваща, но ясно определена лихва, не е по-изгодния избор за заем.

Кои са кредитните продукти с фиксирана лихва за целия период?

При потребителските заеми непроменлива лихва определят голяма част от небанковите кредитни доставчици и по-скоро тези, които предоставят бързи заеми с ограничена максимална сума.

Причината е прозрачна – лихвата е толкова голяма, че тези организации без проблем могат да начисляват на своите потребители фиксирана лихва. Тези кредити са ориентирани главно към купуване на стоки от големите магазини и други подобни ликвидни потребности на гражданите.

Добре е да се знае, че и някои от банковите финансови организации разработи потребителски заем с фиксиран лихвен процент за целия срок и в редица ситуации тази опция е доста привлекателна за гражданите.

Но, в случай, че кредитоискателят работи във фирма с преференции по потребителски заеми в няколко банкови дружества или може да сключи договор като индивидуален потребител, то значи може да стигне до 5-6% по-ниско лихвено ниво, основано на БЛП. Тази опция най-вероятно ще бъде по-добра, тъй като едва ли за периода на заема може да се очаква значително повишаване на БЛП.

Знае се, че в кредитните продукти с непроменлива лихва, основният приоритет е сигурността. В случай, че непроменливото лихвено ниво е за неголям срок, то сигурността като предимство се размива и не е постоянно определящо при сравняването на различни видове оферти за заеми.

Същевременно, когато лихвата е фиксирана за по-голям интервал или за целия период на заема, то тя следва да е над лихвените нива при променлива лихва. Това, разбира се, прави неизгодно банковите дружества на кредитния пазар у нас да предоставят такива кредити. От друга страна в тези несигурни времена за дълговите пазари, може да се очаква интересен отговор на потребителите на подобна оферта от банковите дружества.

Но пък в тези времена на несигурност на финансовите/дълговите пазари, би била интересна реакцията на клиентите на такова предложение на някоя банкова институция.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.