Кредити с фиксирана лихва
Новост ли са продуктите кредити с фиксирана лихва на пазара у нас?

Според специалистите, занимаващи се с феномените в сферата на свободната икономика, тези кредити съвсем не са нещо ново. Дори ако обърнем поглед към миналото, в пиковия момент на търсенето и предлагането на ипотечни финансови продукти в страната са много актуални именно кредитните продукти с постоянна лихва за краткосрочен период.

KANDIDATSTWANE 2

Обикновено тези кредити се теглят с цел закупуване на недвижимо имущество при т.нар. груб строеж. Така за интервала до получаване на положително становище вноските са в по-малък размер. Това се дължи на факта, че имота не може да се използва се внася по-малка вноска по заема, защото недвижимата собственост не може да се експлоатира и дори в значителен брой от случаите потребителите заплащат рента за този период.
Има случаи, в които голяма на част от потребителите, след като изтече времето с фиксиран лихвен процент, се начислява много по-висока вноска. Това се дължи не само на по-високите лихвени нива, предвидени в договорите, но и поради по-високите БЛП /Базов лихвен процент/.

В настоящия момент имотите, наричани в период на груб строеж не са с високо търсене. Така че, това няма как да е повод за теглене на такъв заем.

В случай, че искате да изтеглите кредит с постоянна лихва е добре да се информирате прецизно за спецификата на предложението – какъв е фиксирания срок, как се изчислява лихвеното ниво, след като изтече този период, както и какви са съпътстващите отговорности и разходи.

Специалистите съветват първо да се направи добра преценка дали финансовия продукт с плаваща, но ясно определена лихва, не е по-изгодния избор за заем.

Кои са кредитните продукти с фиксирана лихва за целия период?

При потребителските заеми непроменлива лихва определят голяма част от небанковите кредитни доставчици и по-скоро тези, които предоставят бързи заеми с ограничена максимална сума.

Причината е прозрачна – лихвата е толкова голяма, че тези организации без проблем могат да начисляват на своите потребители фиксирана лихва. Тези кредити са ориентирани главно към купуване на стоки от големите магазини и други подобни ликвидни потребности на гражданите.

Добре е да се знае, че и някои от банковите финансови организации разработи потребителски заем с фиксиран лихвен процент за целия срок и в редица ситуации тази опция е доста привлекателна за гражданите.

Но, в случай, че кредитоискателят работи във фирма с преференции по потребителски заеми в няколко банкови дружества или може да сключи договор като индивидуален потребител, то значи може да стигне до 5-6% по-ниско лихвено ниво, основано на БЛП. Тази опция най-вероятно ще бъде по-добра, тъй като едва ли за периода на заема може да се очаква значително повишаване на БЛП.

Знае се, че в кредитните продукти с непроменлива лихва, основният приоритет е сигурността. В случай, че непроменливото лихвено ниво е за неголям срок, то сигурността като предимство се размива и не е постоянно определящо при сравняването на различни видове оферти за заеми.

Същевременно, когато лихвата е фиксирана за по-голям интервал или за целия период на заема, то тя следва да е над лихвените нива при променлива лихва. Това, разбира се, прави неизгодно банковите дружества на кредитния пазар у нас да предоставят такива кредити. От друга страна в тези несигурни времена за дълговите пазари, може да се очаква интересен отговор на потребителите на подобна оферта от банковите дружества.

Но пък в тези времена на несигурност на финансовите/дълговите пазари, би била интересна реакцията на клиентите на такова предложение на някоя банкова институция.

kredit-byrz-300x63