Кредити с ниски лихви

Интересувате ли се от кредити с ниски лихви?

Кои са банките с най-изгодни лихви по заемите?

Ако се интересувате от това кои заемодатели, предлагат най ниски лихви за кредит, е добре да знаете, че това са банките. Те обаче отпускат заеми с по-висок размер на хора, които работят на трудов договор поне от 6 месеца. Те не отпускат кредити под 500-лв., не предлагат кредити на хора, които не работя по трудово правоотношение и не одобряват кредитоискатели с лошо ЦКР или кредитна задлъжнялост.

Ако се интересувате от заемодател, който отпуска кредити с ниски лихви и желаете да се запознаете с фирмите с най-добрите оферти за кредити, при нас можете да направите директно сравнение на лихвите, таксите и годишния процент на разходите на най-добрите легитимни и проверени кредитни компании. В нашата онлайн платформа може бързо и удобно да сравните различните заеми, размера и погасителния период. Да разгледате лихвените проценти, погасителните планове и крайното салдо от цялото оскъпяване с всички съпътстващи такси

 Пазарът на заеми у нас е изключително динамичен и лихвите, таксите и комисионните се определят от различни фактори, които се променят постоянно. Това довежда до непрекъснати промени в условията на офертите на различните заемодатели.

Най-ниска лихва или най-изгоден ГПР?

Когато става въпрос за лихви, те не може да се разглеждат отделно от съпътстващите допълнителни разходи като такси, комисионни и застраховки. Добре е да се знае, че най-малката лихва не определя крайната цена на един заем, а показателят, който се използва за сравняване на условия е ГПР. Той представлява индикатор за цената на един заем и представя лихвитие в съвкупност с всички оскъпяващи заема допъллнителни разходи.

По какво се различава понятието най-евтин и най-изгоден заем?

Когато човек кандидаства за заем е естествено да си направи проучване кой заемодател предлага най-добри условия, но най-евтиния кредитен продукт не означава непремоенно, че е и най-изгодния. Човек следва да направи информиран избор и да реши кой кредит е най-подходящ и ще му коства най-малко средства. Ако в една кредитна компания лихвата е 5%, а в друга е 6%, но офертата е по-изгодна за един потребител, то е разбираемо, че той ще предпочете втората, макара, че лихвения й процент на пръв поглед изглежда по-висок.

Индивидуални оферти в зависимост от профила на клиента

Някои фирми отпускат индивидуални предложения за погасителни планове за заеми, които се определят от сумата, делът на самоучастието, вида на имота, доходите, трудовия стаж, професията, кредитния статус, както и дали потребителя използва в същия момент и други кредитни продукти към банкови или небакови дружства като друг бърз кредит, кредитна карта, пакет за разплащателна сметка, електронно банкиране, получава заплатата си с банкова карта, застраховка, спестовен влог, комунални плащания и други.

Най-ниски лихви по време на кредитни промоции

Понякога финансовите институции отпускат заеми, които са с промоционални лихви за определен срок. Това се случва, когато кредитните доставчици се стараят да действат стратегически и да увеличат за кратък период от време броя на потребителите и обема на заемите. 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.