Кредити сравнение

Кредити сравнение – защо да сравните жилищните кредити?

Най-добрата банка за жилищен кредит

Доброто проучване в Интернет относно избора на най-подходящ заемодател на ипотечен кредит, ще ви даде обективна информация. Там хората обикновено обсъждат силните и слабите страни на тези заемодатели. Отлично решение е да се посъветвате и с членове на вашето семейство, приятели и колеги. Всичко това ще ви помогне да изберете правилния доставчик на ипотечен кредитен продукт.

1. Ако една банка или компания ви вдъхва надеждност и сигурност, то може да се доверите на нея. Един добър ипотечен заемодател ще ви подаде информация за всички разходи в кратък срок от подаване на заявлението ви за кредит. Тази информация може лесно да ви бъде изпратена по имейл или по факс. Доставчикът би трябвало да ви даде списък на всички разходи, свързани с ипотечния заем, включително таксите, таксите за собственост, разходите за държавната инспекция по жилищно оценяване, таксите на правителството и т.н. Това може да ви помогне, за да сравните по-лесно тарифите на различните кредитори. Не забравяйте, че това е само една временна оценка и крайната цифра може да варира, тъй като финансовите организации понякога променят своите условия. Въпреки това, един надежден заемодател няма да позволи прекалено много несъответствия в числата. Крайната цена на заемодателя може да се колебае в определени граници, но винаги ще бъде близка до първоначалната оценка.

2. Добре е да използвате консултативен подход. Много ипотечни компании може да ви сътрудничат до момента, в който подпишете ипотечните документи. Те се интересуват само от почуваването на печалбите си и може да ви накарат да се възползвате от ипотека, която ще се окаже по-полезна за тях, отколкото за вас.

Така че е добре да намерите кредитор, който не само ще ви продаде заем, но също така ще попита за вашия финансов план. Служителят по кредита, ако компанията е наистина надеждна, ще ви напътства, за да получите най-изгодната за вас ипотека, която ще се впише в схемата на вашия финансов план. В случай, че сте попаднали на сигурен доставчик, той би се погрижил за вашите изисквания и ипотеката ви няма да се превърнете в тежест за вас в продължение на следващите години. Добрата банка или кредитна компания, също така, ще ви даде идеи за увеличаване на вашето кредитно състояние.

3. Винаги се опитвайте да поддържате добър кредитен рейтинг, за да получите по-добри лихвени проценти. Без значение кой кредитор избирате, хубаво е да планирате добре времето за изплащане на задължението. Направете всичко възможно да изплатите кредита си за определения от вас и кредитодателя период от време. Избягвайте да плащате такси за обработка на заявления и да фиксирате лихвен процент, преди да сте сигурни, че сте се спрели на най-подходящия за вас заемодател. Транзакциите с ипотечни кредити могат да бъдат много сложни. Следователно, препоръчително е да се консултирате с експерти в отрасъла като кредитен брокер, финансов съветник и пр., вместо да се доверите на неподходящ за вас ипотечен кредитор.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.