Кредити райфайзенбанк мнение

Интересувате ли се от кредити райфайзенбанк мнение

Райфайзенбанк (България) ЕАД е една от водещите активни банка, които предоставят широк набор от гъвкави финансови продукти и услуги за клиенти. В тази публикация гражданите могат да придобият по-ясна представа за различните видове кредити, които банката отпуска:

– Потребителските заеми са с динамични условия и параметрите им са стабилни и непроменливи. Те се отпускат за посрещане на индивидуалните нужди на гражданите, закупуване на стоки и пр.

– Жилищните заеми могат да се плащат разсрочено, като периода за погасяване е до 30 гдини, а максималната стойност е до 200 000 лева (или тяхната равностойност в евро). Те се отпускат за купуване на жилище, за ремонти или рефинансиране на вече съществуващи заеми за жилище.

– Студентските заеми са с държавна подкрепа и са предназначени за  финансиране на висше образование. По време на самото обучение не се изискват плащания и ГПР е 6.5 % фиксирана. Погасителният период е до 10 години след изтичане на гратисния срок, т. е. след приключване на образователната степен.

– Овърдрафт, който представлява допълнително финансиране при гъвкави условия за ползване и плащане на лихвен процент само върху усвоения размер. Овърдрафтът е предназначен за индивидуални клиенти, които получават работната си заплата по сметка  в банката или имат депозит в нея.

В Интернет мрежата се разпространяват различни мнения и коментари, относно банката:

http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=382487

http://www.odit.info/?s=6&i=108866&f=19

http://forum.imoti.net/read.php?8,87634

http://www.imotdnes.com/raifaizenbank:_kak_stanax_zalozhnik_na_raifaizen_bank___raiffeisen-a-413.html

http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=blackfirm&Number=1946324386&page=2&view=collapsed&sb=9&part=all&vc=1

Кредити райфайзенбанк мнение

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.