Кредити от заложни къщи

Интересуват ли ви кредити, обезпечени с имущество от заложни къщи?

Получаването на средства от заложни къщи предоставя възможност за получаване на заеми, обезпечени с имущество. Това е един от най-бързите и лесни начини за справяне с финансови затруднения. В заложна къща можете да изтеглите заем, обезпечен със:

  • благородни метали;
  • електроника;
  • автомобили;
  • други движими вещи.

Отивайки на място в офиса на заложната къща и легитимирайки се с личната си карта, вие може да предложите недвижимо имущество. Ако цената която ви предложи ви устройва, може да оставите вашата ценна вещ, а служителят ще изготви заложен билет.

Предоставяне на заеми, обезпечени с имущество при изгодни условия

Заемите, обезпечени с имущество, се предоставят при изгодни условия. Кредитът може да бъде обезпечен с антики, бижута, технологии и други.

Парите от заложна къща могат да бъдат получени спешно и отнема минимално време, за да получите такъв заем. Този вид заем е достъпен за всеки, който притежава ценна вещ. Изгодно е да си сътрудничите със заложна къща – уверете се в това от собствен опит.

Предимства на заемите от заложни къщи

Клиентите на мрежата от заложни къщи могат да се възползват от редица предимства:

  • Честна и безпристрастна оценка.
  • Безопасно съхранение на заложено имущество.
  • Гъвкава лихва.
  • Оценката на обезпеченото имущество може да се извърши на момента – това ще спести време.

Парите могат да бъдат получени в брой или на банковата ви сметка. Отнема само няколко минути, за да бъдат кредитирани.

За получаване на заем е достатъчно да представите обезпечението, паспорт и допълнителна лична карта. Оценката се извършва честно.

Този начин за решаване на материални затруднения е един от най-удобните. Лихвеният процент по заем в заложна къща е по-нисък, отколкото от кредитна компания. Лихвата в заложната къща е около 10-15 % на месечна база, докато кредитните компании работят при лихвени проценти от порядъка на 25 – 35 %. Документите, който трябва да предоставите, е много по-малък в сравнение с това, което банките искат. Тук се нуждаете само от документ за самоличност.

Имуществото, оставено в залог, се съхранява в сейф или се охранява ефективно. Видеонаблюдението се осъществява 24 часа в денонощието – нищо няма да се случи с вещите ви. Всички заложени вещи са застраховани.

Индивидуалният подход е гарантиран и оценката обикновено се извършва експертно. Фактът, че във всеки град има поне по няколко лицензирани заложни къщи елиминира необходимостта да пътувате далеч, за да получите заем, обезпечен с имущество. Можете да оставите на сигурно място много неща. Мрежата от заложни къщи решава финансовите въпроси на клиентите бързо, лесно и надеждно.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.