Кредити от банки без поръчител

Съществуват ли кредити от банки без поръчител?

Банковият кредит без поръчител е чудесна възможност да изпълниш мечтите си днес и да не ги отлагаш за по-късно. Вземането на пари за потребителски нужди от банка в съвременния свят е доста евтино и лесно: много банки издават пари в брой бързо и с ниска лихва.

Порталът ни ще ви помогне да сравните всички параметри на продуктите от тази категория, предлагани на финансовия пазар, но също така ще ви помогне да получите онлайн заем.

Понякога банката може да изиска от клиента да предостави обезпечение под формата на залог на недвижим имот или автомобил, както и предоставяне на поръчители – физически лица.

В процеса на анализ на банката, преди да ви отпусне дългосрочен кредит, взима предвид кредитната ви история, така че въз основа на това финансовата институция ще състави профила ви и ще определи до каква степен може да ви има доверие и какъв кредит може да ви отпусне.

Трябва също да знаете, че окончателното решение не се прави само въз основа на този резултат, а и на други фактори, които също се анализират, включително степента на задлъжнялост или стажа ви на работното място.

Условията, максималната сума и срокът за изплащане на заема са индивидуални, като зависят от избраната организация и могат да варират.

Добре е да запомните, че справка в ЦКР правят както кредитните компании, така и банките. Никой обаче не може да принуди частна институция, като новите небанкови институции, да спре да предлага пари на заем на тези, които вече са включени в базата данни като нелоялни платци. Ето защо, ако по някаква причина никоя банка не иска да ви отпусне кредит, може да кандидатствате от кредитна компания.

Тук ще намерите най-подходящите оферти и индивидуални благоприятни условия за партньорство за посетители, подали заявление чрез нашите услуги. На второ място, изискванията за възраст, стаж, място на регистрация на кредитополучателя, пълнота на пакета от документи при небанковите институции не са толкова строги, както при банките.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.