Кредити за хора с лошо цкр

Интересувате ли се от кредити за хора с лошо цкр?

Какво може да направи човек, когато вече си е създал недобра кредитна история? Едно от нещата, които човек може да направи, за да получи кредит в по-състоятелен размер в бъдеще е да има безупречно кредитно досие в Центравния кредитн регистър на БНБ. Това значи да няма просрочия в погасяването на своите вноски в текущи или минали задължения към всички видове банкови и небанкови кредитни доставчици.

Преди човек да поиска финансова помощ за себе си и семейството си, която е с сертифицирана от БНБ за такъв тип услуги, то е добре винаги човек да планира изплащането на своя заем. Не бива да се оставя нищо на риск и винаги е добре да има и резервна стратегия, за да не се допусне влошаване на кредитната история и да се осигури спокойствие и благополучие в бъдеще. В същото време, дори и някоя банка или фирма да е склнна да отпусне заем на човек с лоша кредитна история, то този кредит ще бъде много по-скъп, защото човекът ще бъде свързан с повишен риск да не върне изтеглената сума. Една от кредитните компании у нас, която предлага бързи онлайн заеми на хора с недобра кредитна история е Кредисимо. Гъвкатавата й политика предвижда, че и на хора с лоялно отношение може да се случи в редки случаи да попаднат в непланирана неблагоприятна ситуация и да развалят кредитния си рейтинг. Тя дава шанс на такива хора да станат коректни платци и да възстановят добрата си кредитна история. Ето и услугите, които предлага фирмата:
  1. Бърз онлайн кредит до 600 лв. с 0% лихва „Кредисимо до заплата“
  2. Потребителски заем до 2000 лв.
 

Кредити за хора с лошо цкр

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.