Кредити за учители

Търсите изгодни кредити за учители?

Банкови и небанкови кредити за учители

Когато става въпрос за заеми за учители, а те влизат в групата държавни служители. Един от най-предпочитаните и сигурни финансови продукти в България е кредит Доверие на Централна Кооперативна Банка. Този заем се отпуска на всички държавни служители в България, които отговарят на условията на банката.

Кредит Доверие е потребителски кредит за служители на предварително одобрени от банката фирми и за държавни служители, назначени по Закона за държавния служител.

Гражданите, които кандидатстват за Кредит Доверие, могат да бъдат финансирани, ако полагат труд по трудово правоотношение като държавни служители или имат безсрочен трудов договор, както и в случай, че са на последната си длъжност са от поне 6 месеца. Подобни продукти е прието да се наричат още квалификационни кредити.

Заемите могат да бъдат в размер до до 60 000 лева или техния еквивалент в евро или щатски долари.

Погасителният период е предвиден на 12 години.

ГПР е 7,9% без значение от валутата на заема.

Банката предвижда следните преференции при превод минимум 40 % на работната заплата плюс вноската по заема всеки месец:

– 6.5% лихва при суми до 3 000 лева без значение в каква валута са;

– 6% лихва за суми над 3 000 лева без значение в каква валута са;

За служители на институции без превод на заплата – 6.9%

Банката осигурява възможност за допълнителни отстъпки в лихвата и групиране на отстъпките.

ЦКБ изисква следното обезпечение при кандидатстване за заем:

За суми до 15 000 лева не се изисква поръчителство;

– За суми между 15 000 и 30 000 лева, банката може да изиска един поръчител;

– За суми над 30 000 институцията може да изиска двама поръчители.

Банката отпуска различни видове преференциални кредити за учители. Финансовата институция отпуска преференции за клиенти с висок доход и превод на работна заплата по сметка на институцията:

– За заеми до 30 000 лева  без условие за поръчителство;

– За заеми над 30 000 лева банката може да изиска един поръчител;

Гражданите с високи доходи, могат да получат допълнителни преференции, свързани с техните обучения с кредити.

В някои случаи, по преценка на кредитодателя, може да бъде изискан поръчител или съдлъжник.

Гражданите могат да изчислят сумата на месечните вноски като се възползват от кредитния калкулатор за Кредит Доверие на официалната страница на банката.

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.