Кредити за нередовни платци

Има ли кредити за нередовни платци?

Съществуват много хора в България, които са теглили кредити от банки или кредитни компании и по независещи от тях обстоятелства, не са ги погасили навреме. Нека сега повдигнем най-важния въпрос в тази тема, който засяга много хора, които са получили репутацията на нередовни кредитополучатели: В каква финансова институция или банка е възможно да получат пари с лоша кредитна история?

Най-добре е да се свържете с кредитна компания, от която има голяма вероятност да получите кредит, ако сте с отрицателна кредитна история. Този вариант не е подходящ за тези, които се нуждаят от дългосрочен заем за голяма сума, тъй като тези организации се специализират в краткосрочните заеми с малки суми по кредитите. За разлика от банките, те отпускат кредити за нередовни платци, кредити за хора с лошо цкр и кредити за хора с кредитна задлъжнялост.

Кредитните компании не се занимават с депозити или банкови преводи. Небанковите финансови институции могат да предоставят финансиране по абсолютно законно основание, да бъдат проверени и са упълномощени за своята дейност от държавните органи, свързани с предоставяне на финансови услуги. Нещо повече, повечето от тези кредитни компании са доста стари на финансовия пазар в България и с времето са спечелили доверието и лоялността на своите клиенти. Повечето от тях предоставят и онлайн кредитиране, което отговаря на законите за предоставяне на услуги от разстояние, които важат за страните-членки на Европейския съюз. Обикновено не е необходимо да представяте доказателство за доход, но трябва да имате стабилна работа и определен период от време на текущата ви длъжност, които е достатъчно само да декларирате в заявлението ви за кредит.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.