Кредити за малък и среден бизнес

Търсите кредити за малък и среден бизнес

Банките предлагат повече кредитни продукти на юридически лица, отколкото на индивидуални предприемачи. В този пост ще ви запознаем с опциите за банков кредит за малък и среден бизнес.

Видове заеми за юридически лица

Юридическото лице в сравнение с индивидуалния предприемач е по-надежден кредитополучател от гледна точка на банката. Юридическите лица имат повече оборот и печалба, а стабилността на доходите обикновено е по-висока. Поради това банките предлагат на юридическите лица по-гъвкави условия за кредитиране и са готови и за индивидуални решения (изчисляване на лихвените проценти, срок на изплащане и други). Кредитните лимити за организации са по-високи.

Видове заеми по падеж

– краткосрочен. Те се предоставят за максимум една година. Това са почти всички нецелеви заеми, овърдрафти, както и малки заеми без обезпечение;

– средносрочен. Издава се за 1–5 години. Такива заеми са например целеви заеми и заеми за оборотни средства;

– дългосрочен. Обикновено е за период 5-10 години и по-рядко за период до 20 години. Той обхваща сегмента от ипотечни заеми за бизнес, инвестиционни заеми и лизинг.

Лихвата и плащането за заем зависят от срока на заема (колкото по-дълъг е срокът на заема, толкова по-висок е лихвеният процент и по-ниско средното месечно плащане и обратно). Обикновено най-оптималните условия са за заеми със срок на изплащане са до 36 месеца.

Как да избегнете отказ?

Банките са по-склонни да отпускат заеми на организации, които отговарят на критериите:

  • срокът на дейност е повече от 24 месеца;
  • регистрация на фирмата в България;
  • добра кредитна история;
  • липса на данъчни просрочия и закъснели вноски;
  • положителен финансов баланс.

Ако фирмата ви не отговаря на условията на 100%, можете да получите заем срещу малка сума, да го върнете и да развиете успешно вашия бизнес план. И още нещо: заемодателите са по-склонни да издават контролирани целеви заеми.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.