Кредити за животновъдство

Интересувате ли се от кредити за животновъдство?

Животновъдството е свързано с купуване на машини и съоръжения, а не само на животни. Европейската централна банка и ЕК насърчават закупуването на машини в този аспект с всички възможни средства, провеждайки политика за стимулиране на животновъдите. Улесненото кредитиране е основно средство в тази насока и освен, че ЕС отпуска безвъзмездна помощ чрез структурните фондове, призовава националните правителства да оказват подкрепа на кредитните посредници, които реализират финансовата помощ.

Вижте компаниите, предлагащи бързи кредити за животновъдство. Разрешаване на кредита и получаване на парите ще сбъднат Вашите отколешни мечти за съвремен-но и модерно животновъдство.Поискайте го тук:

Кредитите за животновъди биват оборотни и инвестиционни. Оборотните са свързани със закупуването на фураж, плащане на заплати на работници и пр., и обикновено са с погасителен период от порядъка на 1 година. Инвестиционните кредити са по-дългосрочни и са свързани със закупуването на животни, техника, имоти, земеделска земя и като цяло се отличават с инвестиционния си характер.

На територията на различни области в България по различни международни програми все по-често започват да се организират обучения за фермерите. Целта е да могат фермерите да се информират за системата на хранене и отглеждане, за по-висока рентабилност и прилагане на иновативни технологии при отглеждането на животните.

Производителите на техника и машини за селското стопанство се настройват все по позитивно за евентуалните си продажби в ЕС, като 40% от тях се надяват на ръст на оборота си през бъдещите месеци.

Статистическите проучвания сочат, че по-оптимистичните нагласи са в резултатна динамиката на пазара в Европа. Докато през последните месеци повечето поръчки идваха от държави извън Евросъюза, през януари т. г. се отчита чувствителен ръст на заявките от вътрешния пазар на Стария континент, твърдят от CEMA.

Поръчките нарастват във всички сегменти на селското стопанство без оборудването за животновъдството, където остават сравнително ниски.

Неочаквано от общата европейска тенденция, Белгия прави изключение, където намаляването на приходите във фермерския отрасъл от 12% от 2016 година запазват отрицателното си рефлектиране върху пазара. Във Франция повечето от анкетираните фермери предричат ръст на оборота през следващото полугодие, макар че очакванията за развитието на пазара поставят страната най-ниско в европейската класацията в ЕС.

Испания остава на първа позиция, следвана от Обединеното Кралство, където ентусиазмът се насърчава от очакването на компаниите, които произвеждат за вътрешния пазар. Почти всички доставчици на селскостопанска техника в двете страни също са на мнение, че ще има ръст на оборота през близкото полугодие, показват данните от доклада.

Кредити за животновъдство

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.