Кредити за възрастни

Кредити за възрастни хора
В България на хората в златна възраст се отпускат по-лесно кредити, тъй като техните месечни доходи са регулярни. Те са една от най-сигурните групи кредитополучатели и отпусканите суми се погасяват обикновено в предвидения срок.

Поради тези причини хората, които получават пенсионни осигуровки винаги се информират за специални финансови продукти и отстъпки.KANDIDATSTWANE 2

Хората, получаващи пенсия са група, която не може да борави с Интернет по начина, по който по-младата част от населението го прави. Освен това те не са така мобилни и не могат редовно да посещават физическите офиси на финансовите институции, за да са в течение с текущите промоции, намаления и преференции. Поради това кредитните дружества се ангажират директно да осведомяват хората в преклонна възраст по телефона или със SMS.

Иновативните кредитни услуги за възрастни хора в наши дни са с толкова преимущества, че те не могат да се оплачат от достатъчно богат избор. Такива са партньорските организации, известни като кредитни съюзи, които подкрепят граждани, заинтересовани да получат заем, а заемодателите предлагат суми без да ги облагат с лихва.

Други партньори на кредитодателите имат интерес да продават наличните си продукти преди да е изтекъл сезона и да получат новите колекции и организират лизинги, сезонни разпродажби и ликвидации до – 80 %, които на практика подаряват нови стоки.

Никой не може и няма смисъл да отказва на такива оферти, а и те са приоритет на гражданите с висок кредитен рейтинг, които изрядно изплащат своите кредити.
Възрастните хора не са така подвижни, за това кредитните и лизинговите компании получават своите вноски всеки месец директно от разплащателната сметка на клиентите в златна възраст. Така им спестяват сложното предвижване до техните сгради и офиси.

Много от гражданите в пенсионна възраст са без спестявания, тъй като у нас традиционно всички заделени средства, се поделят между наследниците под формата на финансова подкрепа. Това прави възрастните хора неподсигурени в трудни и неочаквани ситуации, в които те често не желаят да потърсят помощ от децата си. Такива случаи са неочаквано високи битови сметки, непредвидени ремонтни дейности или задоволяване на медицински нужди.

Банковите и небанковите институции за бързи кредити у нас възприемат възрастните хора като надежден платец, заемите към тях – като икономически приемливи. Те считат, че пенсионните им осигуровки са достатъчен аргумент за това да им отпуснат кредит без нужда от други гаранции.

krediti-online

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.