Кредити за възрастни

Кредити за възрастни хора

В България на хората в златна възраст се отпускат по-лесно кредити, тъй като техните месечни доходи са регулярни. Те са една от най-сигурните групи кредитополучатели и отпусканите суми се погасяват обикновено в предвидения срок.

Поради тези причини хората, които получават пенсионни осигуровки винаги се информират за специални финансови продукти и отстъпки.

Хората, получаващи пенсия са група, която не може да борави с Интернет по начина, по който по-младата част от населението го прави. Освен това те не са така мобилни и не могат редовно да посещават физическите офиси на финансовите институции, за да са в течение с текущите промоции, намаления и преференции. Поради това кредитните дружества се ангажират директно да осведомяват хората в преклонна възраст по телефона или със SMS.

Иновативните кредитни услуги за възрастни хора в наши дни са с толкова преимущества, че те не могат да се оплачат от достатъчно богат избор. Такива са партньорските организации, известни като кредитни съюзи, които подкрепят граждани, заинтересовани да получат заем, а заемодателите предлагат суми без да ги облагат с лихва.

Други партньори на кредитодателите имат интерес да продават наличните си продукти преди да е изтекъл сезона и да получат новите колекции и организират лизинги, сезонни разпродажби и ликвидации до – 80 %, които на практика подаряват нови стоки.

Никой не може и няма смисъл да отказва на такива оферти, а и те са приоритет на гражданите с висок кредитен рейтинг, които изрядно изплащат своите кредити.

Възрастните хора не са така подвижни, за това кредитните и лизинговите компании получават своите вноски всеки месец директно от разплащателната сметка на клиентите в златна възраст. Така им спестяват сложното предвижване до техните сгради и офиси.

Много от гражданите в пенсионна възраст са без спестявания, тъй като у нас традиционно всички заделени средства, се поделят между наследниците под формата на финансова подкрепа. Това прави възрастните хора неподсигурени в трудни и неочаквани ситуации, в които те често не желаят да потърсят помощ от децата си. Такива случаи са неочаквано високи битови сметки, непредвидени ремонтни дейности или задоволяване на медицински нужди.

Банковите и небанковите институции за бързи кредити у нас възприемат възрастните хора като надежден платец, заемите към тях – като икономически приемливи. Те считат, че пенсионните им осигуровки са достатъчен аргумент за това да им отпуснат кредит без нужда от други гаранции.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.