Кредити за българи в чужбина

Интересувате ли се от кредити за българи в чужбина

Теглене на кредит със доход от чужбина

Заемите за наши сънародници, живеещи в чужбина се отпускат на хора, които работят или живеят извън пределите на страната.

Максималната сума за кредити за българи в чужбина се определя от Общите условия на самия заемодател. Някои банкови дружества отпускат заеми до 150 000 евро, а при други лимитът във връзка с максималната сума се изразяват в процента на фиксиране спрямо пазарната стойност на предложения като обезпечение имот или кредитоспособността, идентифицирана от банката.

Този кредит се отпуска обикновено с погасителен период в интервала от 15 до 35 години.

Процентът на финансиране от различните банки може да варира, но обикновено се изчислява в зависимост от пазарната стойност на ипотекираната недвижима собственост (от 65 до 85% от оценката на имуществото);

Обезпечението може да бъде недвижима собственост на кредитоискателя, върху която кредиторът учредява ипотека. Банката или компанията за бързи кредити може да изиска и друга гаранция като банков депозит на стойност не по-малка от сумата на месечните вноски за посочен от банката или кредитната фирма срок (3-6м.).

Документите, които ще бъдат изискани могат да варират от страната, в която клиента пребивава и получава своите приходи. Тъй като различните кредитодатели имат различен регламент, част от направените в чужбина документи, трябва се преведат и легализират в страната ни.

Същевременно, кредитните доставчици имат условие да се посочи в договора за заем и лице за контакт, което живее у нас, за да може ако настъпят затруднения в процедурата по отпускане на заема. Така се свежда до минимум опасността съобщенията, които банката или кредитната компания желае да изпрати до клиента по кредита да не пристигнат навреме и той да остане неинформиран.

В някои банки дори, хората, живеещи в чужбина следва да бъдат придружавани от съкредитоискател, който да изпълнява ролята на поръчител. Според тези банки, това лице трябва да получава дохода си в нашата страна и с него да обезпечи погасяването на задължението.

Кредити за българи в чужбина

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.