Кредити енергийна ефективност

Заеми за енергийна ефективност

Кредитният договор за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници се нарича Residential Energy Efficiency Credit Line (REECL). Субсидиите се асимилират от български кредитни посредници, които предоставят парична помощ на гражданите у нас.

Еропейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) готви нови 20 милиона евро за субсидиране на проекти за енергоспестяващи средства в жилищния сфера у нас. Паричната помощ, която е Програмата REECL се влива  у нас от есента на 2005 година. България вече е в третия й етап, който приключва през 2019 година. Този проект цели усъвършенстване на енергийната ефективност в жилищата на близо 4 000 семейства, като кредитния ресурс е около 15 милиона евро.

Кредити енергийна ефективност

KANDIDATSTWANE 2

При изпълняване целите на проекта, гражданите ще получат безвъзмездно финансиране на обща стойност от 10 до 20 % от главницата по кредита, предвид сложността на планираното и в зависимост дали става въпрос за къща на едно или две домакинства, или за сграда с много семейства. В тази връзка за третия етап на проекта благодарение на Интернационален фонд Козлодуй се отпускат 4.4 милиона евро.

Ролята на кредитодатели, които ще разпределят сумите между заинтересованите индивидуални потребители у нас, се пада на Банка Пиреос и на ОББ, които имат да разпределят съответно 10 и 5 милиона евро.

Предвижда се да се разширят дейностите, които ще бъдат обект на финансиране.
До момента REECL субсидира дейности като инсталиране на пестящи електроенергия дограми, стенни, подови и покривни изолации, котли на газ, печки и котли с биомаса, нагреватели за вода, използващи слънчева енергия и термопомпени климатици.

От сега нататък по проекта ще се предоставят кредити за изграждане на фотоволтаични, газифициращи и рекуперативни вентилационни системи, станции на абонати и инсталации за сгради, както и инсталация на енергоспестяващи асансьори.

Подобренията, извършени с финансовата подкрепа от REECL на домовете в България са спестили досега 238 мВтч електроенергия, а въглеродните емисии в жилищата отчитат спад от 247 тона/година, сочат данни на ЕБВР.

Около 1/3 от планираното по Програмата са били за термопомпени системи и приблизително толкова – за прозорци, спестяващи електроенергия. Голям е интересът към средствата  за топлоизолация, а по време на втория етап на проекта е отчетено голямо внимание и към отоплителните системи от биомаса, главно на пелети.

Кредити енергийна ефективност

krediti-online