Коли на изплащане без първоначална вноска

Интересувате ли се от коли на изплащане без първоначална вноска?

Препоръчително е да проверите лихвените проценти при кредитните продукти за коли на изплащане без първоначална вноска на различни финансови институции в онлайн форумите, както и чрез мнения на приятели или роднини, преди да се спрете на една от тях. Тази публикация припознава за своя цел да опише различните аспекти в контекста на кредитните продукти коли на изплащане без първоначална вноска.

Съществуват основно два вида заеми за автомобили – краткосрочни и дългосрочни.  При краткосрочния заем може да плащате ниска лихва, но месечните вноски ще бъдат с по-големи суми. Докато ако кандидатствате за дългосрочен заем за кола, получавате по-дълго време (от 3 до 5 години) за погасяване на заема, а месечните вноски със сигурност ще са по-малки. В последния случай, обаче, ще плащате повече лихви, отколкото при краткосрочните заеми. От вас зависи да решите какъв тип заем ви е благоприятен, в зависимост от текущото ви финансово състояние.

Ако имате лоша кредитна история, следва да предприемете необходимите мерки за да я изчистите, преди да кандидатствате за заем за кола. Ако плащате висок годишен лихвен процент (ГПР) по стар кредит, винаги е по-добре да се обмисли възможността за рефинансиране. По този начин можете да получите по-добър лихвен процент по-благоприятни условия за новия заем.

Формулярът за кандидатстване за кредит за рефинансиране обикновено съдържа подробности, свързани с текущия ви заем. Молбата ви може да бъде отхвърлена, дори ако има малка разлика в заявлението за рефинансиране, от данните за първоначалното заявление за кредит. Това е така, защото текущият ви заем ще бъде проследен по отношение на данните, предоставени във формуляра за заявление за рефинансиране.

Независимо дали имате добър кредитен рейтинг, за предпочитане е първо да проверите данните, които фигурират за вас в електронната база на Централния кредитен регистър. Винаги са възможни грешки, така че ако там срещу вашето име са посочени задължения към някой заемодател се свържете с него и оправете неточностите.

Разумно ли е да рефинансирате заем за кола? Рефинансирането на кредит за автомобил има смисъл, когато размерът на кредита за автомобил е повече от стойността на автомобила.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.