Как мога да проверя кредитната си история?

Как мога да проверя кредитната си история?

Искате да проверите кредитната си история?

Както се досещате винаги е възможно да се случат грешки и никой не е застрахован. Възможно е в базата данини в Централният кредитен регистър (ЦКР) на ваше име да фигурира кредит, който не сте теглили и вие дори да не подозирате за това.
Тук са кредитните компании, от които може да изтеглите лесно, бързо и удобно краткосрочен кредит в труден за вас момент. Кредитен консултант ще се свърже с вас, за да ви попита как предпочитате да изтеглите парите.

ЦКР поддържа данните за настоящото състояние на всеки кредитопотребител в България, както и кредитното му минало за последните пет години. Тези данни формират т.нар. кредитно минало или кредитно досие на всеки потребител на кредитни продукти у нас. Най-важните графи и условия са „Редовен кредит”, „Под наблюдение”, „Необслужван кредит” и „Загуба”.

Кои хора се включват в ЦКР?

Всеки човек, който използва кредитни продукти от банкови и небанкови доставчици или дори само има издадена на негово име кредитна карта е включен в кредитния регистър. Независмо дали погасявате заемите си според договора или понякога допускате закъснения, всичко това се отразява на вашето кредитно досие. За жалост, макар и в редки случаи, се получават грешки или измами и може на ваше име да е вписан кредит, който да не сте теглили и за който не знаете нищо.

Как да проверите вашето кредитно минало в ЦКР?

Има два основни начина. Първият е официалнияти се основава на нормативни предписания. Вторият начин ви позволява, ако използвате ваш приятел, който е банков служител и позицията му е свързана с оценяване на това дали потенциалните клиенти са надеждин. 

Ето и стъпките:

Основен начин

Попълва се и се внася лично заявление, което може да бъле свалено от сата на БНБ или да се вземе от деловодството на банка. Когато е нотариално заверено, заявлението може да бъде внесено и от упълномощен ваш познат. Освен него се нуждаете и от лична карта.

Информация за кредитното ви минало може да направите безплатно еднократно всяка година. За всеки следващ път в рамките на същата година, таксата е 10 лева.В случай, че вече сте правили веднъж справка, втория път следва да предоставите на служителите освен заявлението по образец и документа ви за самоличност, бележка, че сте платили такса, която се плаща на касите на БНБ или с банкова транзакция на:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА:

IBAN BG40BNBG9661 1000 0661 23

BIC BNBGBGSD

Всички документи се внасят в деловодството на БНБ, което е локализирано в София, пл. „Княз Александър I” № 1, от 8:30 до 15:45 ч. Може да изпратите документите и чрез пощата. Тогава в графа „Получател” следва да запишете:

Българска Народна Банка, пл. „Княз Александър I” № 1, 1000 София,

управление „Банково”, дирекция „Банкова политика”,

отдел „Централен Кредитен Регистър”.

Задължително запишете адреса си за получаване на отговор по пощата с обратна разписка.

В случай, че ви се налага да направите справката си по-бързо, най-краткото време е 4 часа, но се заплащат 15 лева, дори когато това е първата ви за годината проверка.

Когато входите всички необходими документи в срок от седем работни дни ще получите справката. В случай, че документите ви са непълни, трябва да получите писмено отказ, в който да са упоменати причините.

Алтернативен начин

Вторият начин да проверите кредитни си статус е неофициалния, който обаче ви спестява време. Може да го използвате в случай, че ваш познат работи в банка и разполага с базата данни до ЦКР. Тогава той се нуждае единствено от ЕГН-то ви и с него може да разбере дали имате необслужвани кредити.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.