Как да проверя къде имам кредит

Задавате ли си въпроса „Как да проверя къде имам кредит“

Заличаването от списъка на лошите платци в Централния Кредитен Регистър се прави само на база  основателни причини.

По този начин можете да поискате изключване от тази база данни само ако въведената от вас информация не е вярна или ако не сте били информирани 15 дни преди процеса, чрез който сте били регистрирани.

Но как да разберете цялата тази информация, ако не можете да видите публично списъка с лошите платци?

Като запазва поверителността на всяко лице, ЦКР ни дава възможност да разберем данните, които интересуват от всеки от нас.

Може да проверите вашата кредитна задлъжнялост като поискате справка от БНБ или като отидете в  някоя банка, в която трябва да подадете молба за изготвяне на справка за кредитна задлъжнялост. Тя се подава лично или от друго лице, упълномощено от ван с нотариално заверено пълномощно.

Как ще разберете дали сте в ЦКР и дали името ви е в черния списък на нередовните платци?

Всеки, който е имал проблеми в ЦКР, иска да знае дали още името му е в списъка на лошите платци. Лесно е да го разберете.

Ако досега трябваше да изпратите писмо до ЦКР, междувременно можете да решите всичко онлайн.

Напълно безплатно е да разберете дали сте в списъка с нередовните платци, тъй като ЦКР предлага тази възможност.

Предоставяне на информация от Централния кредитен регистър по електронен път.

Направете справка с Централния кредитен регистър, ако сте физическо лице и разполагате с удостоверение за квалифициран електронен подпис.

За да ползвате услугата може да прочетете Ръководство за използване на електронни услуги от информационната система на ЦКР. ВИЖ ТУК > 

Съгласно Наредба № 22 за ЦКР, онлайн справки за физически лица за данни от Регистъра се предоставят без парична такса в четиринадесетдневен срок.

Разбира се, няма да можете да видите целия списък с лоши платци, но е достатъчно, да видите какви данни се съхраняват за вас.

 

Това не е сложен процес и след това ще можете да виждате какво пише за вас в базата данни по всяко време, и дори ще можете да поискате изтриването на данните, ако установите, че са качени поради грешка.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.