КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДИ ДА ТЕГЛИМ ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

Интересувате ли се какво трябва да знаем преди да теглим Ипотечен кредит?

Настоящата публикация има за цел да отговори на едни от въпросите, които най-често си задават потребителите у нас.

1 Казус: Когато чрез заем се закупува недвижим имот, той притежание на банковата институция ли е в срока до пълното му изплащане?

Невярно. Закупуването на недвижима собственост с помощта на заем от банка се осъществява чрез две споразумения, които се заверяват нотариално.

Първото урежда покупко-продажбата на недвижимото притежание и върху него се подписват, както купувача, така и последния притежател в ролята на търговец. С това споразумение купувачът директно се превръща в собственик на апартамента/къщата.

Второто споразумение представлява ипотечен договор, по силата на който двете страни са лицето, в ролята на купувач и банковата институция, която се обезпечава при случай, че клиента не успее да погаси задължението си.

2 Казус: Когато един човек получава заплатата си в български лева, при кандидатстване за кредит по-изгодно е да изтегли размера в българска валута, вместо в евро или друга чуждестранна валута.

Вярно. За да се гарантира най-доброто ръководене на риска, свързан с възможностите да се тегли в различни валути, е по-изгодно за потребителите да използват една и съща валута. Най-добре е човек да оперира с една валута, като съобрази паричната помощ, която усвоява от заемодател с валутата, в която получава и основното си възнаграждение. Доказано е, че валутният риск се оказва изключително голям, ако валутите, с които човек оперира са разнородни. Същевременно, ако човек получава финансирането си по заема, човек може да избегне валутните релации по учредената ипотека през целия срок на договора.

За пример може да се използва факта, че в периода 2007-2009 г. мнозина теглят заеми в швейцарски франкове и японски йени. Според законодателната рамка, ако релациите в актуалния курс се променят, това е за сметка на кредитопотребителя. В крайна сметка сумите в българска валута в този момент се увеличават значително до цели 50%. Сумата също нараства правопропорционално на разликата в курса. По тази причина експертите съветват българските граждани, които работят в България винаги да избират за основна валута на ипотечния кредит лева. Ако те получават заплата в долари – в долари. Когато възнаграждението им е в евро, добре е по възможност да теглят в евро и т.н.

Дори, ако лихвеният процент е 0.2-0.5% по-висок в дългосрочен аспект потребителите няма да ги очаква неприятна изненада в даден момент.

Какво трябва да знаем преди да теглим Ипотечен кредит?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.