Какво е социално предприемачество?

Знаете ли какво е социално предприемачество?

Най-динамично развиващият се дял от пазарната икономика в наши дни у нас се нарича социално предприемачество. Според законодателната рамка на ЕС, бизнесът /занятието/ следва да се основава не на интереса на кандидатстващия за субсидия, но и от нейното реализиране да се облагодетелства цялото общество или някаква уязвима група от него. Такава група обикновено са хора в неравностойно положение или се търси реализиране на някаква социална кауза.

Социалното предприемачество е нов метод на икономическа активност (осъществяване на бизнес или стопанска активност), която комбинира проактивността на бизнеса със социална мисия, като се основава на традиционни социални и икономически цели.

У нас има доста евросредства, които на този етап са неусвоени в тази насока. Една от основните причини е, защото късно се обявява информация на сайтовете на общините. Друга важна причина е свързана с липсата на интерес от страна на бизнеса.

За предпочитане е да се ползва директна информация, защото става по-бързо. На сайтовете се качва със закъснение, а често сроковете за подаване на кандидатурите са кратки.

Наистина има случаи, когато всичко е купено предварително, но има и легални начини – свързано е с информираност и обективна преценка. За малка организация е важно да не се кандидатства за субсидия за не повече от 10 000 лв.

Има риск кандидатстващите да бъдат изпреварени от хора с псевдопротекции, които са написали просто нещо и разчитат на корупционни практики. Също така, има клауза, че кандидатите следва да съфинансират дейността, с която предлагат да се занимават, с около 20%. Това е първият лакмус. Вторият важен момент е свързан с това, че организацията следва да направи заявление в Общината. Тя има интерес да утилизира подобен род проекти и обикновено е настроена положително към такъв диалог. Общината е отворена към диалог, тъй като в тези инициативи се залага възвръщаемост в полза на обществото, т.е. това са съпътстващи дейности по проекта към който Общината има отношение.

Когато става дума за социално предприемачество следва да се направи предложение и да се изпрати. В него е добре да се упоменат партньори. Първият партньор може да бъде Общината, а вторият някое от функциониращите НПО-та в страната.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.