Какво е ремедием?

Интересувате ли се какво е ремедием?

РЕМЕДИУМ (от лат. „remedium“, в превод — средство) — с него се измерва допустимото отклонение на пробата и теглото на монетата от благороден метал. В случаите, когато властите констатират по-голямо отклонение от допустимото монетата се изземва от обръщение. Посредством ремедиума фалшивите монети се изваждат от обръщение, което е от голямо значение за осъществяваното в миналото на пълноценно златно обръщение.

Какво е ремедием?

kredit-byrz-300x63