Какво е реверс?

 

Интересувате ли се какво е реверс?

РЕВЕРС — (от лат. „reversus — ” в превод обратен или обърнат на- зад) — с този термин се обозначава обратната страна на монетата. На реверса на монетата обикновено се обозначава нейния номинал.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.