Какво е реверс?

 

Интересувате ли се какво е реверс?

РЕВЕРС — (от лат. „reversus — ” в превод обратен или обърнат на- зад) — с този термин се обозначава обратната страна на монетата. На реверса на монетата обикновено се обозначава нейния номинал.

kredit-byrz-300x63