Какво е открита сметка?

Интересувате ли се какво е открита сметка?

ОТКРИТА СМЕТКА е форма на плащане, при която купувача кредитира водената при него сметка на продавача със стойността на получената стока, а продавачът дебитира водена при него сметка на купувача със същата сума. Купувачът извършва ефективно плащане или на определени периоди, или след достигане сумата на неговите задължения към продавача до предварително договорена сума. Тази форма се прилага предимно при чести периодични пратки (главно на суровини) за малки суми.

Какво е открита сметка?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.