Какво е отбив (рабат)?

Интересувате ли се какво е отбив (рабат)?

ОТБИВ (РАБАТ) е намаление на договорената цена в полза на купувача, което се прави за неточно или несвоевременно изпълнение на договора за доставка, за покупка на по-голямо количество стока, по-изгоден за продавача начин на плащане и други.

Какво е отбив (рабат)?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.