Какво е отбив (рабат)?

Интересувате ли се какво е отбив (рабат)?

ОТБИВ (РАБАТ) е намаление на договорената цена в полза на купувача, което се прави за неточно или несвоевременно изпълнение на договора за доставка, за покупка на по-голямо количество стока, по-изгоден за продавача начин на плащане и други.

Какво е отбив (рабат)?

kredit-byrz-300x63