Какво е номинална стойност?

Интересувате ли се какво е номинална стойност?

Номинална стойност е стойността, отбелязана върху банкноти, монети и ценни книжа.

Какво е номинална стойност?

kredit-byrz-300x63