Какво е номерирана сметка?

Интересувате ли се какво е номерирана сметка?

НОМЕРИРАНА СМЕТКА е сметка в банка, която вместо името на титуляра, носи опреде-лен номер, като съответствието между името на титуляра и номера е известно на ограничен брой банкови висши служители, форма на запазване тайната на влоговете в някои страни – главно в Швейцария и Австрия.

Какво е номерирана сметка?

kredit-byrz-300x63