Какво е номерирана сметка?

Интересувате ли се какво е номерирана сметка?

НОМЕРИРАНА СМЕТКА е сметка в банка, която вместо името на титуляра, носи опреде-лен номер, като съответствието между името на титуляра и номера е известно на ограничен брой банкови висши служители, форма на запазване тайната на влоговете в някои страни – главно в Швейцария и Австрия.

Какво е номерирана сметка?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.