Какво е неустойка?

Интересувате ли се какво е неустойка?

НЕУСТОЙКА е парична сума, определена в договор или в нормативен акт, която един от контрагентите по сделка трябва да плати на другия, ако не изпълни или не изпълни добре определените в договора задължения.

Какво е неустойка?

kredit-byrz-300x63