Какво е неустойка?

Интересувате ли се какво е неустойка?

НЕУСТОЙКА е парична сума, определена в договор или в нормативен акт, която един от контрагентите по сделка трябва да плати на другия, ако не изпълни или не изпълни добре определените в договора задължения.

Какво е неустойка?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.