Какво е непотвърден акредитив?

Интересувате ли се какво е непотвърден акредетив?
 НЕПОТВЪРДЕН АКРЕДИТИВ е документарен акредитив, който е авизиран на бенефициента от банката в неговата страна, без тази банка да поема ангажимент към бенефициента да изплати акредитивната сума срещу представените стоковоразпоредителни документи.

Какво е непотвърден акредитив?

kredit-byrz-300x63