Какво е непотвърден акредитив?

Какво е непотвърден акредитив?

НЕПОТВЪРДЕН АКРЕДИТИВ е документарен акредитив, който е авизиран на бенефициента от банката в неговата страна, без тази банка да поема ангажимент към бенефициента да изплати акредитивната сума срещу представените стоковоразпоредителни документи.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.