Какво е монетосечене?

Интересувате ли се какво е монетосечене?

МОНЕТОСЕЧЕНЕ е термин, с който се обозначава крайният процес от създаването на монетите (останалите етапи са рисуване на макет, изработка на матриците за монетите и т. н. — бел. авт.). От античността до съвременното монетосечене технологията е една и съща, като в миналото две матрици чрез натиск са отсичали монетата по ръчен способ, а в наши дни този процес е механизиран в т. нар. монетни дворове (заводи за производство на монети — бел. авт.) на съответните страни.

Какво е монетосечене?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.