Какво е монетна стъпка?

Интересувате ли се какво е монетна стъпка?

МОНЕТНА СТЪПКА е количеството монети, които се секат от определен номинал, които се секат от единица монетен метал.

ТРОЙУНЦИЯ е мярка за тегло на благородните метали, която се равнява на 31. 1035 грама чисто злато.

МОНЕТНА РЕГАЛИЯ (лат. „regalis” — царски, царствен, величест- вен) правото на владетеля (суверена)   на дадена държава да сече монети и да получава приходи от тази дейност. Терминът „регалия“ се отнася и   за правото на суверена да събира данъци, такси, мита и др., а сеченето да монети е един от видовете регалия.

Какво е монетна стъпка?

kredit-byrz-300x63