Какво е кредитен риск?

Интересувате ли се какво е кредитен риск?

Кредитен риск е вероятността длъжникът да не изпълни или да се окаже в невъзможност да погаси своето задължение към банката-кредитор. Поради влошаване на финансовото си състояние, длъжникът е възможно да спре плащанията към банката по главницата и по лихвите.

Други причини за възникването му са: промени в потребителското търсене на произвежданата продукция на съответното предприятие; слаб мениджмънт; трудности в снабдяването; недобросъвестност на кредитополучателя и т. н.;

Какво е кредитен риск?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.