Какво е ин бонис?

Интересувате ли се какво е ин бонис?

ИН БОНИС е израз, употребяван, когато се дава добра оценка на стопанското и финансовото положение на дадена фирма или банка.

Какво е ин бонис?

kredit-byrz-300x63