Какво е инкасо?

Интересувате ли се какво е инкасо?

ИНКАСО е банкова операция, при която банката събира сума от пари по нареждане на едно лице кредитор от друго лице длъжник.

Какво е инкасо?

kredit-byrz-300x63