Какво е инкасо?

Интересувате ли се какво е инкасо?

ИНКАСО е банкова операция, при която банката събира сума от пари по нареждане на едно лице кредитор от друго лице длъжник.

Какво е инкасо?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.